گیلان -رشت- بلوار دیلمان مرکز خرید دیلمان – طبقه همکف واحد ۹